… en sluyer van een kant, En nam, met wackerheyt, de schop en spaey in d’hant. ‘t Was seldsaem om te sien die snedige gewrichten, …

… Want oock in ‘t water wordent heet, Wy lieten daer gheweer en spaey Die ‘t niet ontquam badt om genaey. De burger wil deze …

… die welde konnen draghen. Eylaes, wat brouwt de min niet al te spaey berouw, Hoe wordt een Man verleydt door ‘t vleyen van een …

… nae. 231 Een meysgen met een knechtgen Lestmalen tsavonts spaey Tsaem hadden een ghevechtgen, 235 Sy toonden haer soo fraey, …

… want hij is “ghetrouwe”, troost hij “de zijne vroech en spaey” 11) , de ware vreugde kan niet komen dan door “Gots woort …

bron : http://www.dbnl.org/zoek/zoek.php?cmd=&form=extended&m=any&np=2&ps=10&q=spaey&qprev=&sp=0&sy=&t=&wm=