Blog Image

Familiegeschiedenis

Familiegeschiedenis

Laat maar weten wat je ervan vindt !

Film familie Spaey in Oostmalle

familiegeschiedenis Posted on Wed, September 29, 2010 20:42:46

Op de pagina van de overgrootouders Petrus en Maria Spaey-Van Autryve is een link toegevoegd naar een compilatie-film van foto’s en getuigenissen betreffende de familie Spaey in Oostmalle. De periode 1887 tot 1920 komt erin aan bod.
Veel kijkplezier !Bezoek Julia Verburgh

familiegeschiedenis Posted on Thu, April 22, 2010 12:36:56

Het bezoek van 16 april was een voltreffer !

Julia is niet alleen een energieke (bijna-)negentiger ; ze weet nog veel leuke annekdotes te vertellen uit de jaren 20 en 30. Ook de herinneringen aan haar grootmoeder Gusta Verwee kan ze zeer levendig vertellen.

Verschillende foto’s en bidprentjes, waaronder die van Julie Boedri, kunnen toegevoegd worden aan het familiearchief. De foto van Julie is tot nu toe de enige van een bed-overgrootouder.

Wat wist Julia te vertellen over Anna Schelpe ? De verrassing hieromtrent was groot : het verhaal dat Julia vertelt is veel concreter dan hetgeen we tot nu toe wisten. Alleen zijn er enkele elementen die aan hun historische correctheid moeten getoetst worden.

Wordt zeker vervolgd !Julia Verburgh

familiegeschiedenis Posted on Sun, April 11, 2010 22:32:53

Dankzij Hilda Schelpe heb ik contact kunnen opnemen met Julia Verburgh ; Julia is een van de oudste kleinkinderen van Alphonse Schelpe en Augusta Verwee. Ze blijkt nog verschillende foto’s te bezitten en, wie weet, welke verhalen deze kranige 89-jarige vrouw not te vertellen heeft !
PS : Julia Verburgh staat als klein meisje op de pagina van Augusta Verwee ; ze zit samen met Madeleine Nuyttens op de schoot van Gusta.Familie Boedri

familiegeschiedenis Posted on Sun, April 11, 2010 22:29:29

Ben gecontacteerd geweest door An Bodry die onderzoek doet naar de stamboom van de familie Bodry (geschreven als Bodry – Boderé – Boedri – Boedrie – Boderez – Bouderez).
An heeft kopieën van allerlei aktes doorgestuurd die interessante informatie bevatten.
Maar wat heeft de familie Bodry nu te maken met de familie Schelpe of Spaey…
De moeder van Augusta Verwee was Julie Boedri ; dit vindt u op de pagina van Alphonse en Augusta Schelpe-Verwee. Er zou van Julie Boedri, die gestorven is op 29/01/1917, zelfs nog een foto bestaan…
Het zou de eerste bed-overgrootouder zijn waarvan een foto opduikt i

Wordt vervolgd.Oude teksten met het woord SPAEY

familiegeschiedenis Posted on Fri, March 26, 2010 23:47:36

… en sluyer van een kant, En nam, met wackerheyt, de schop en spaey in d’hant. ‘t Was seldsaem om te sien die snedige gewrichten, …

… Want oock in ‘t water wordent heet, Wy lieten daer gheweer en spaey Die ‘t niet ontquam badt om genaey. De burger wil deze …

… die welde konnen draghen. Eylaes, wat brouwt de min niet al te spaey berouw, Hoe wordt een Man verleydt door ‘t vleyen van een …

… nae. 231 Een meysgen met een knechtgen Lestmalen tsavonts spaey Tsaem hadden een ghevechtgen, 235 Sy toonden haer soo fraey, …

… want hij is “ghetrouwe”, troost hij “de zijne vroech en spaey” 11) , de ware vreugde kan niet komen dan door “Gots woort …

bron : http://www.dbnl.org/zoek/zoek.php?cmd=&form=extended&m=any&np=2&ps=10&q=spaey&qprev=&sp=0&sy=&t=&wm=Groot nieuws ivm dossier Oorlogslachtoffers !!!

familiegeschiedenis Posted on Wed, March 10, 2010 13:36:37

Een volledige copy van alle stukken uit het dossier is toegekomen ! Het dossier bevat een 20-tal bladzijden met o.a. geboorteuittreksels van alle betrokkenen, documenten van de rechtbank ivm het toekennen van een vergoeding maar ook… een beschrijving van de omstandigheden van het voorval ! Dit laatste roept nieuwe vragen op en is mogelijk ook een verduidelijking in het dossier van de dochter van Alphonse, Anna Schelpe, die 6 dagen later om het leven komt in Ruisselede.In blijde verwachting !

familiegeschiedenis Posted on Fri, February 26, 2010 22:12:19

Neen, misschien niet wat u denkt ; gisteren antwoord gehad van Ellen van de dienst van invaliditeiten. Zodra we een gehandtekende versie van een kleinkind van Alphonse Schelpe doorsturen krijgen we het dossier, uit 1918 wel te verstaan, toegestuurd ! Wie weet… misschien nog nieuwe feiten ? Spannend !